6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. Hizmet Sözleşmesi Hakkında
“Facebook ile Üye Ol”, “Üye Ol” veya benzeri butonları tıklayarak, kaydolarak, erişimde
bulunarak veya hizmetlerimizi kullanarak Acadency ile hukuki olarak bağlayıcı bu HİZMET
SÖZLEŞMESİ’ni kabul etmiş olursunuz. Eğer bu HİZMET SÖZLEŞMESİ’ni kabul etmiyorsanız, üyelik
oluşturmayın, hizmetlerimizden hiçbirine erişmeyin veya kullanmayın.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalarınıza
dair bilgilendirilmeniz için AYDINLATMA METNİ’ne ve HİZMET SÖZLEŞMESİ’nin içerisinde yer alan 5. Bölüm’e bakabiilrsiniz. Hizmetlerimizi kullanımınız, ayrıca ÇEREZ POLİTİKAMIZ’a da tabidir.

2. Hizmetlerimiz
Bu HİZMET SÖZLEŞMESİ, www.acadency.com alan adı üzerinde yer alan platform(“Platform”) aracılığı ile sağlanan istihdam ve verilen eğitime yönelik hizmetler için Platform içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu HİZMET SÖZLEŞMESİ altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler
(“Hizmetler”) için geçerlidir. Hizmetlerimizin eğitim alan ve iş arayan kayıtlı kullanıcıları “Öğrenci”, çalışan arayan, çalışanlarının performanslarını geliştirmeyi performans verilerini takip etmeyi isteyen ve eğitim içeriği üreten kayıtlı kullanıcılarımız ise “Paydaş” olarak adlandırılır. Bu HİZMET SÖZLEŞMESİ Öğrenci için geçerlidir.

3. Platform Kullanımına İlişkin Hükümler
Öğrenci, üyelik kapsamında üyelik formunda verdiği ve Platform’da paylaştığı özgeçmiş dahil tüm bilgilerden yararlanarak Acadency’nin kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Üyelik formundaki ve özgeçmişteki bilgilerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Öğrenci’ye aittir.

Öğrenci, istediği bir zaman diliminde Platform’da yer alan özgeçmişinde güncelleme yapabilmektedir. Öğrenci, özgeçmişinde güncelleme işlemi gerçekleştirdiği anda, o tarihten sonra yapılacak ve o tarihten önce Paydaş tarafından yapılan talep doğrultusunda en son güncellemelerin paylaşılacağını peşinen kabul eder.
Özgeçmiş ve eğitim performans verileri paylaşıldıktan sonra 24 saat içinde Öğrenci’ye paylaşım yapıldığı ile ilgili bildirim yapılır. Bildirimden sonraki 24 saat içinde Öğrenci’nin Acadency’e bildirimiyle, paylaşım yaptığımız Paydaş’ın verileri işlememiş olması kaydıyla paylaşım iptal edilebilir.

Öğrenci, Acadency’nin sunduğu hizmetlerden biri olan Analiz Paketi’ni satın alarak tamamen kendi insiyatifiyle, kendi eğitim performansını ve aynı eğitimi alan, Analiz Paketini de satın alan diğer Öğrencilerin performans verilerini görebilir. Sıralamadaki yerini öğrenebilir. Bu yolla normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kamuya açık hale geleceğinin ve kamuya bu şekilde aktarılan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerle ilgili Acadency’nin herhangi bir sorumluluğu, yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul etmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalarınıza dair bilgilendirilmeniz için AYDINLATMA METNİ’ne ve HİZMET SÖZLEŞMESİ’nin içerisinde yer alan 5. Bölüm’e bakabilirsiniz.

Öğrenci, izlediği eğitim videoları sonucunda elde edilen performans verilerini, Paydaşlardan talep geldiği takdirde diğer normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile birlikte paylaşılacağını peşinen kabul eder. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalarınıza dair bilgilendirilmeniz için AYDINLATMA METNİ’ne ve HİZMET SÖZLEŞMESİ’nin içerisinde yer alan 5. Bölüm’e bakabilirsiniz.
Öğrenci, Acadency mobil uygulamasını kullandığı takdirde IP, Device ID, kullandığı operatör bilgisi, cihaz bilgisi(versiyon,model) Acadency’e aktarılmakta ve söz konusu bilgiler Acadency tarafından kaydedilmektedir. Öğrenci, mobil uygulamayı kullanmaya başladığı anda bu durumu peşinen kabul eder. Bu bilgilerin alınma sebebi yaşanabilecek teknik sorunlarda müdahale edip sorunun kaynağını anlayabilmektir.

Öğrenci, Paydaş tarafından talep edildiği takdirde Platformda yer alan kişisel bilgi, özgeçmiş ve eğitim performans verilerinin talepte bulunan Paydaş ile paylaşılacağını ve Paydaş’ın verileri işleyebileceğini peşinen kabul etmektedir.
Platform’da verilen linkler takip edilerek aday tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu, gizliliği ve/veya korunması ile ilgili olarak Acadency’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Acadency’nin, üyelik formunda ve/veya Öğrenci tarafından Platform’a yerleştirilen özgeçmişindeki bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat Öğrenci sorumludur.

Öğrenci, tarafımıza talepte bulunan Paydaşlar ile veriler paylaşıldıktan sonra, Paydaşlar’ın uygun görmesi durumunda mülakata davet edilir. Mülakat daveti Acadency tarafından 24 saat içersinde e-posta yoluyla Öğrenciye bildirilir. Bu bildirimden itibaren 24 saat içinde Öğrenci tarafından e-posta yoluyla geri dönüş yapılmadığı takdirde, veriler paylaşılmış olmasına rağmen mülakat süreci iptal edilir ve bir başka öğrenciye hak verilir. Öğrenci bu durumu peşinen kabul eder.

Öğrenci, Tarafımıza iletilen talep ile bilgileri paylaşıldıktan sonra aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun talepte bulunan Paydaş’a geçtiğini, Acadency’nin talep sonucu paylaşılan bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülüğü ve/veya müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul etmektedir. Aynı şekilde Öğrenci, herhangi bir tarihte talep sahibi Paydaş’a aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu isteğini direkt olarak talep sahibi Paydaş’a iletmesi gerekir, Öğrenci, Acadency’nin bu hususlarda sorumluluğu, yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul eder.

4. Aday ile İletişim
Acadency’nin Öğrenci tarafından Platform’a üyelik formunda belirtilen ve daha sonra kendisi tarafından güncellenen e-posta adresi üzerinden kullanıcıya iletişim, yenilikler ile ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı bulunmaktadır. Öğrenci bu HİZMET SÖZLEŞMESİ’ni kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Acadency’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Öğrenci, hesap ayarları üzerinden veya kendisine gönderilen e-postada yer alan “Artık Bildirim Almak İstemiyorum” bağlantısını kullanarak e-posta listesinden çıkabilir.

5. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ
Aşağıda yer alan yükümlülüklerinizin ihlali halinde Acadency, üçüncü kişiler nezdinde olanlar dahil, herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı size rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde sizi bilgilendirmek kaydıyla hesabınızı askıya alabilir veya kapatabilir. Acadency, verdiğiniz bilgilerin hukuka uygunluğunu ve yükümlülüklerinize uyumunuzu, ifade özgürlüğünüz gibi temel hak ve özgürlüklerinizi ve kamu yararı gibi hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak değerlendirmektedir.

Platforma girdiğiniz bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.
Tarafımızdan bir talep iletildiği takdirde kişisel verilerinizi doğrulamanız gerekmektedir.
Kişisel verilerinizde değişiklik veya güncelleme gerektiği takdirde ilgili kısımları güncellemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir.
Başvuru süreçlerinde size iletilen kişisel verileri ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağınızı ve/veya amaçları dışında işlemeyeceğinizi taahhüt edersiniz.

Hesabınız size aittir. Bu nedenle (1) güçlü ve güvenli bir şifre seçmeyi; (2) şifrenizi güvende ve gizli tutmayı; (3) hesabınızın herhangi bir kısmını başkasına vermemeyi ve bu kapsamda (4) yasalara ve bu HİZMET SÖZLEŞMESİ’ne uymayı kabul etmektesiniz. Bütün makul önlemleri almanıza rağmen hesabınızın ele geçirilmesi veya elinizde olmayan sistemsel sebepler dışında hesabınız ile ilgili yapılan her türlü eylemden sorumlusunuz.
Platformda herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamazsınız.
Özgeçmişiniz dahil Platformda girdiğiniz bilgiler, yanıltıcı veya yanlış, eski iş verenleriniz dahil herhangi bir üçüncü kişiyi kötüleyici, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebilecek veya haksız rekabete yol açan beyanlar içeremez.
Platformda ve özgeçmişinizde, gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremezsiniz, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile aranızdaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemezsiniz.
Platformda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremezsiniz.
Hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve destekleyen içeriklere yer veremezsiniz.
Kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla hesap açamazsınız, hesabınızı satışa koyamazsınız ve başkalarına kendi yararlarına veya üçüncü kişi yararına kullandıramazsınız.
Üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte içeriklere yer veremezsiniz.
Referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşıldığını ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

6. Kişisel Verilerin İşlenmesi
Hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işlediğimize dair detaylı bilgilere AYDINLATMA METNİ’nden ulaşabilirsiniz. Ancak zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler ve eğitim performans verileriniz, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

6.1. Tarafımızca İşlenebilecek Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz
Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

İşitsel Veri Bizimle paylaşmanız halinde destek hattında otomatik ses kayıt sistemine kaydedilen özel nitelikli kişisel verileriniz
Özgeçmişinizdeki “Kişisel Bilgiler” bölümü Askerlik durumunuzu belirtirken açıklama girmeniz istenmektedir. Burada vereceğiniz bilgiler siyasi ve felsefi görüşünüzü (vicdani retçilik gibi) veya sağlık durumunuzu yansıtabilir (muafiyet sebepleri gibi).
Özgeçmişinizdeki “Ek Bilgiler” bölümü Kan grubu bilgileriniz, üye olunan topluluklar ve sigara kullanımı bilgileriniz. Ayrıca hobi/ilgi alanları bölümüne yazacağınız bilgilerde de paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verileriniz bulunabilecektir.
Özgeçmişinizdeki “Bilginizi Ekleyin” bölümü Burada vereceğiniz bilgiler tamamen sizin tarafınızdan belirlenecektir . Bu bilgiler arasında özel nitelikli kişisel verilerinizi bulunabilir.

Bazı işverenler, çoğunlukla kendi faaliyet alanları gereği, bazı özel nitelikli kişisel verilerinizi isteyebilmektedir. Bu sebeple özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemekte gerekli hassasiyeti göstermek adına özgeçmişinizi doldururken özel nitelikli kişisel verilerinizi içerebilecek, yukarıda belirttiğimiz “Kişisel Bilgiler”, “Ek Bilgiler” ve “Bilginizi Ekleyin” bölümlerinin bulunduğu ayrı bir sekme açtık. Bu sekmeyi doldurmadan önce özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması için sizden ayrı bir onay kutucuğunda açık rıza istemekteyiz.

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
“HİZMET SÖZLEŞMESİ’ni okudum ve bu sekmede vereceğim bilgilerin özel nitelikli kişisel verim olabileceğini anladım. Bu sekmede vereceğim bilgilerin HİZMET SÖZLEŞMESİ’nde yer alan AÇIK RIZA METNİ’nde belirtilen amaçlarla işlenmesine rıza gösteriyorum.” onay kutucuğunu işaretleyerek hem ilgili sekmedeki özel nitelikli verilerinizi hem de bu AÇIK RIZA METNİ’nde belirtilmeyen ancak bizimle paylaşmayı kendiniz tercih ettiğiniz sair özel nitelikli kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlememiz için tarafımıza açık rıza vermektesiniz:

Hem sizin iş arayışınıza hem de işverenlerin çalışan arayışına yardımcı olabilmek amacıyla özgeçmişinizde yer alan bilgiler ve eğitim performans verileriniz Paydaşlarla paylaşılmaktadır. Paydaşlar ise bunu kendi işe alım süreçlerinde değerlendirmek amacıyla işlemektedir.
Özgeçmişiniz ve eğitim performans verileriniz Paydaşlarımızdan talep geldiğinde çalışan arayışlarında yardımcı olmak için paylaşılır. Bu süreçte Platformda belirttiğimiz iletişim bilgilerinden size işe alım sürecinde değerlendirilmek üzere Acadency tarafından bildirim gönderilir.
www.acadency.com web sitesi üzerinden bizim çalışanımız olmak için başvurduğunuzda; başvuru sürecinizi değerlendirmek için (1) istihdamın değerlendirilmesi, (2) adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, (3) özgeçmişinize alınan notların ve eğitim performan verilerinizin yöneticinin, adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması, (4) özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi, (5) pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, (6) kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması amaçlarıyla işleyebiliriz. İş arama süreçlerinizde size yardımcı olabilmek amacıyla işleyebiliriz.

Acadency üyesi Paydaşların hizmetlerden yararlanabilmek için desteğe ihtiyacı olduğu durumlarda, desteğin sağlanması için kesinlikle gerekliyse, Paydaşlar ilepaylaşılabilir.
Çalışma saatlerimizin dışında size destek verebilmemiz için çalıştığımız çağrı merkezleriyle, üyelerimizin taleplerine destek verebilmesi için paylaşılabilir.

Hem bizimle hem de çalıştığımız çağrı merkezleriyle yaptığınız telefon görüşmelerinde paylaştığınız özel nitelikli verileriniz otomatik ses kayıt sistemlerimizce kaydedilebilmekte ve saklanabilmektedir. Telefon görüşmeleri otomatik olarak kaydedildiğinden özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamaya dikkat etmenizi öneririz.
Platforn üzerinden bizim çalışanımız olmak için başvurduğunuzda, başvuru sürecinizi değerlendirmek için gerekli olan şekillerde işlenebilir ve bu süreçte yer alan kişilerle paylaşılabilir,
Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak işlenmektedir.
Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

6.3. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilere Aktarımı
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen durumlarda ve amaçlarda yurt içinde ve yurt dışında yer alan firmalara belirli hizmetleri kullanabilmemiz için aktarılmaktadır. Aktarım yapılan firmalar, dünyada ve Türkiye’de birçok firma tarafından tercih edilen, bilinen ve güvenilir kurumlardır.

Aktarım yapılan firmalar ile ayrıca verilerinizin amaçları dışında işlenmemesi, güvenli tutulabilmesi ve açıklanmaması için makul önlemleri alıyoruz.

Aktarabileceğimiz kişisel verilerinize dair detaylı bilgiye AYDINLATMA METNİ’ nden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizden yalnızca işlenme amaçlarına uygun olanlar aktarılmaktadır. Mümkün olduğu durumlarda, amacına uygun işlemeyi engellemiyorsa, kişisel verileriniz anonim hale getirilerek aktarılmaktadır. Bu HİZMET SÖZLEŞMESİ’ ne ilişkin “Yukarıda belirtilen HİZMET SÖZLEŞMESİ’ ni okudum ve anladım. Kişisel verilerimin HİZMET SÖZLEŞMESİ’ nde yer alan AÇIK RIZA METNİ’ nde belirtilen amaçlarla üçüncü kişilere aktarılmasına rıza gösteriyorum.” onay kutucuğunu işaretlemekle kişisel verilerinizin aşağıda yer alan amaçlarla aktarımına rıza vermektesiniz.

Kişisel Verileriniz;
Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz
halinde size toplu e-posta gönderebilmek amacıyla iletişim bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.
ÇEREZ POLİTİKASI çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarabiliyoruz.
Size istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına eğitim performans verilerinizi ve özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi paylaşım kriterleriniz doğrultusunda paylaştığımız yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli Paydaşlarımız’a aktarabiliyoruz.
İşverenlerin işe alım süreçlerini yürütmek için üçüncü kişi tedarikçilerle anlaşması halinde (İK firmaları, danışmanlar vb.), özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi ve eğitim performans verilerinizi paylaşım kriterleriniz doğrultusunda söz konusu tedarikçilere aktarılabiliyoruz.

Çalışma saatlerimizin dışında size yardımcı olabilmeleri için anlaşmalı olduğumuz Call Centerlara (destek hattı hizmeti veren arama merkezlerine) özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi ve eğitim performans verilerinizi aktarıyoruz.
Kişisel verilerinizi Google Analytics vs gibi birlikte çalıştığımız firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için aktarabiliyoruz.
Savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bütün kişisel verilerinizi avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza aktarabiliriz.
Bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde aktarabiliriz.
Şirketimize çalışan adayı olarak başvurduğunuz takdirde referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verileriniz ve eğitim performans verileriniz söz konusu kişilerle paylaşılabilmekte, ayrıca, başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, pozisyon değerlendirmeleri için çalıştığımız bağlı veya ortak şirketlere özgeçmişinizle birlikte aktarılabilmektedir.