İnteraktif (Etkileşimli) Video Nedir?

0 Yorum

“Duyarsam, bilirim. Görürsem, hatırlarım. Yaparsam, anlarım.” Konfüçyüs

Yıllar öncesinde büyük düşünür Konfüçyüs eğitimin şifresini böyle vermişti. Aslında günümüzde bile değişen pek bir şey yok, İnsanoğlu hala duyup görmenin ötesinde anlamak için yapmaya ihtiyaç duyuyor. Bundandır ki, en verimli eğitim modeli, eğitileni harekete geçirmektir. Uzun yıllar boyunca örgün eğitimde öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlamanın yolları arandı. Bununla birlikte günümüzde, çağımızın teknolojisi gereği örgün eğitim tek yöntem değil. Online eğitim her geçen gün popülerliğini arttırmaya devam ediyor. Ancak, video teknolojisi online eğitim de interaktiviteye izin vermiyordu. Eğitimciler online canlı yayınlar yaparak sanal olarak sınıflar oluşturmaya ve bu sayede öğrencilerle etkileşime girmeye çalışıyorlardı. Bu gün, bir senaryoya göre önceden belirlenen komutlar kaydedilerek videolar oluşturulabiliyor. Dahası, bu videolar senaryoya göre ardı ardına eklenerek kullanıcısının isteğine göre farklı şekillerde devam edebiliyorlar. Bu yeni teknoloji sayesinde önceden kaydedilen videolar interaktif hale gelerek eğitim içeriklerini öğrencilere en verimli şekilde aktarabiliyorlar.

Peki, interaktif videolar gerçekten bu kadar önemli mi?

Hem örgün hem de online eğitimde etkileşimin öneminden bahsettik. Şimdi de online eğitim alanındaki istatiski bilgilere bir göz atalım;

  • İzleyicilerin %64’ü, izledikleri videoda etkileşimde olmalarını sağlayan seçenekler varsa, videoda daha fazla zaman harcıyorlar.
  • İnteraktif videolar görüntülenme sayısını üç, kullanıcı dönüşlerini ise iki katına kadar çıkarabiliyorlar.

Bu verilerden anlaşıldığı üzere kontrolün izleyicide olması içeriği daha eğlenceli ve merak uyandırıcı kılacaktır. Öğrencileri çok uzun içeriklere maruz bırakmak yerine sadece ihtiyaçları dâhilinde olan bilgilerin alınması sağlanır. Dahası, hikâye şeklinde oluşturulan videolarla eğitimin akılda kalıcılığı artar. Önceden yazılan senaryo gereği olarak anlatılacak konu ne olursa olsun hikayeleştirilebilir.

Hikaye biçiminde anlatmak neden önemlidir derseniz?

Hollywood’un dünyaca ünlü senaristlerinden Robert McKee’ye göre “Zihnimizin dili, öykü dilidir.” Hikayeleştirilmiş eğitimlerde, izleyicilerin kendi deneyimlerinden anlam çıkarabilmelerine imkan verilmesi, kişisel deneyim ve olayların özgürce ifade edilebilmesi, öğrencinin motivasyon ve dikkatinin desteklenmesi, karmaşık durumların daha kolay ifade edilmesi ve öğrenmenin kolaylaşması gibi öğrencilerin performansını arttıracak pek çok neden vardır. Bilimsel verilere baktığımızda ise; yapılan bir sosyal medya deneyinde, zengin materyal ve hikâye kullanımının öğrencilerin öğrenme sürecinde ve etkileşiminde 12 kat daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kullanıcılar görsel, video veya anlatımı hikayeleştirilen metinleri %60 daha hızlı algılar.

Kısacası; eğitim, uygarlığın ilk çağlarından itibaren hem bireysel hem de toplumsal gelişme için adeta güneş niteliğinde olmuştur. Her döneme ait bir eğitim yöntemi oluşturulmuş ve eğitimde ileride olan toplumlar diğer pek çok konuda da dünyaya yön vermişlerdir. Günümüzün eğitim yöntemi ise online eğitimdir. Online eğitimin bu zamana kadar ki en büyük zaafı ise interaktiviteydi. Fakat, bu durum bir zaaf olmaktan çıkarak, online eğitimin en büyük avantajlarından biri oldu. Kolay ulaşılabilen, adaletli ve interaktif özellikleriyle de artık performans ölçümüne izin veren online eğitim düşük maliyetle sunularak çağımızın en önemli eğitim yöntemi olmuştur.

Kaynakça

Haziran 04, 2019 tarihinde www.akademi.net/blog/maliyet-dusuk-5-yolla-interaktif-video-haz-rlamak-1001 adresinden alındı

Kaş, S. Haziran 04, 2019 tarihinde www.enocta.com/blog/egitimde-hikayelestirme-kullanimi/ adresinden alındı

Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacak